Jest czas pracy i czas odpoczynku. Szkoła „LE-SKI” kończy działalność. Dziękuję wszystkim rodzicom za zaufanie, za wspólne nauczanie i wychowywanie NASZYCH dzieci. Spotykaliśmy się na obozach, gdzie ich uczestnicy zdobywali kolejne stopnie wtajemniczenia, zarówno w narciarstwie jak i w żeglarstwie. Teraz Wy przekazujecie zdobytą wiedzę i umiejętności swoim koleżankom i kolegom. Dziękuję również Nauczycielom - Instruktorom Andrzejowi M. i Grażynie Sz. (Rodo) oraz Instruktorom - naszym wychowankom (Wojtkowi, Michałowi, Ani, Oli, Martynie i wielu innym), za wieloletnią współpracę, która miała na celu kształcenie i wychowywanie następnych narciarskich i żeglarskich pokoleń.

Papa Leski